top of page

Großer Sommerwettbewerb mit Loxper

Zásady ochrany osobních údajů

Alle Teilnehmer einer beliebigen Runde erreichen das große Finale, das am 18.10.2021 gewertet wird!

Einleitende Bestimmungen

1.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Durch diese Datenschutzrichtlinie („Richtlinie“) informiert der Betreiber der mobilen Loxper-Anwendung („Anwendung“) als Verantwortlicher und Verarbeiter personenbezogener Daten die Benutzer dieser Anwendung („Benutzer "), als betroffene Personen, about alle Verarbeitungsaktivitäten und about die Grundsätze des Schutzes personenbezogener Daten und der Privatsphäre der Benutzer.

2.        Stažením Aplikace a jejím užíváním Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito Zásadami.

Správce údajů

1.        Správcem a zpracovatelem osobních údajů Uživatele je provozovatel Aplikace – Ing. Jaroslav Haltmar, IČO: 687 73 463, se sídlem Údolní 212/49, 602 00, Brno - Brno-město („Správce“). 

2.        Správce postupuje při zpracování osobních údajů Uživatele v souladu s těmito Zásadami a obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Verwenden der Anwendung

 1. Der Benutzer der Anwendung muss über 13 Jahre alt sein. Durch die Nutzung der Anwendung erklärt und garantiert der Benutzer gegenüber dem Betreiber, dass er über 13 Jahre alt ist.

 2. Uživatel je povinen používat tuto Aplikaci výhradně v souladu s těmito Podmínkami a s obecně závaznými právními předpisy.

 3. Der Benutzer ist berechtigt, die Anwendung ausschließlich für private – nicht kommerzielle Zwecke – zu nutzen. Jegliche Nutzung der Anwendung für kommerzielle Zwecke ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Betreibers ist untersagt. V  bei Verletzung dieser Pflicht hat der Nutzer dem Betreiber alle entstehenden Schäden einschließlich entgangenen Gewinns zu ersetzen.

Zweck, Rechtsgrundlage, Umfang und Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten

1.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Der Administrator verarbeitet die personenbezogenen Daten der Benutzer für die folgenden Zwecke:

a)     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Betrieb der Anwendung und Erfüllung der Verpflichtungen des Administrators gegenüber dem Benutzer

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung ist zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich, dessen Vertragspartei der Nutzer ist.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Geltungsbereich: (i) Identifikationsdaten – Name, Nachname, Geburtsdatum, Adresse des ständigen Wohnsitzes usw.; (ii) Kontaktdaten – Korrespondenzadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.; (iii) Kontodetails – Benutzername, eindeutige Benutzer-ID, Zugangspasswort, Zahlungsdetails usw.; und (iv) Geolokalisierungsdaten von Mobilgeräten – Längen- und Breitengrad.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Dauer: Die Daten werden für die Dauer der vertraglichen Verpflichtungen verarbeitet.

b)     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Schutz der Rechtsansprüche des Administrators nach Beendigung des Vertrages mit dem Benutzer

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung ist für die Zwecke der berechtigten Interessen des Administrators erforderlich

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Geltungsbereich: (i) Identifikationsdaten – Name, Nachname, Geburtsdatum, Adresse des ständigen Wohnsitzes usw.; (ii) Kontaktdaten – Korrespondenzadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.; und (iii) Kontodetails – Benutzername, eindeutige Benutzer-ID, Zugangspasswort, Zahlungsinformationen usw.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Zeit: Die Datenverarbeitung erfolgt für die Dauer der Verjährungsfrist für potentielle Ansprüche, also ca. 3 Jahre ab Ablauf des Vertrages, oder für einen längeren Zeitraum, wenn die Verjährung begründet ist, die Verjährung unterbrochen wird usw.

c)     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_   Buchhaltung und Erfüllung steuerlicher Pflichten

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, die für den Administrator gilt.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Geltungsbereich: Identifikationsdaten – Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse des ständigen Wohnsitzes etc.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Bearbeitungszeit: Daten werden 5 Jahre ab Erstellung des Dokuments verarbeitet.

d)     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Kontaktaufnahme mit dem Benutzer, um die Qualität der Kundenbetreuung zu verbessern und über Neuigkeiten in der Application zu informieren

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Rechtsgrundlage: Einwilligung des Nutzers.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Geltungsbereich: (i) Identifikationsdaten – Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse des ständigen Wohnsitzes usw. und (ii ) Kontaktdaten – Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Bearbeitungszeit: Daten werden für die Dauer der Verpflichtung aus dem Vertrag und_cc781905-5cde-3194-bb3b-58d aus der Kündigung verarbeitet des Vertrages oder bis der Nutzer die Einwilligung widerruft.

e)     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Direktmarketing – Anwendungsbezogene Manager-Produkte

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Rechtsgrundlage: Die Verarbeitung ist für die Zwecke der berechtigten Interessen des Administrators erforderlich

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Geltungsbereich: (i) Identifikationsdaten – Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse des ständigen Wohnsitzes usw. und (ii ) Kontaktdaten – Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Verarbeitungszeit: Daten werden für die Dauer der Verpflichtung aus dem Vertrag und_cc781905-5cde-3194-bb3b-58 aus Vertrag verarbeitet Beendigung.

f)     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    Direktmarketing – Produkte ohne Application Manager

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Rechtsgrundlage: Einwilligung des Nutzers.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Geltungsbereich: (i) Identifikationsdaten – Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse des ständigen Wohnsitzes usw. und (ii ) Kontaktdaten – Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Bearbeitungszeit: Daten werden für die Dauer der Verpflichtung aus dem Vertrag und_cc781905-5cde-3194-bb3b-58d aus der Kündigung verarbeitet des Vertrages oder bis der Nutzer die Einwilligung widerruft.

g)     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Direktmarketing – Produkte von Drittanbietern, die mit oder ohne Bezug zur Anwendung stehen

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Rechtsgrundlage: Einwilligung des Nutzers.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Geltungsbereich: (i) Identifikationsdaten – Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse des ständigen Wohnsitzes usw. und (ii ) Kontaktdaten – Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.

•      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Bearbeitungszeit: Daten werden für die Dauer der Verpflichtung aus dem Vertrag und_cc781905-5cde-3194-bb3b-58d aus der Kündigung verarbeitet des Vertrages oder bis der Nutzer die Einwilligung widerruft.

2.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Personenbezogene Daten werden ausschließlich vom Benutzer erhoben.

3.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  V wenn die Rechtsgrundlage die Zustimmung des Benutzers ist, wird die Zustimmung für den angegebenen Verarbeitungszweck gesondert erteilt und der Administrator verarbeitet Daten nur für die Zwecke, für die die Zustimmung vorliegt wurde zugesichert.

4.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_  Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Nutzers erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall oder ein Profiling.

Příjemci osobních údajů

1.        Správce je v odůvodněných případech a v přiměřeném rozsahu oprávněn předat osobní údaje Uživatele i dalším příjemcům – zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje dle jeho pokynů, zejména:

a)        poskytovatelům cloudových nebo hostingových služeb;

b)        provozovatelům platebních bran;

c)         smluvním partnerům zajišťujícím některé funkcionality Aplikace;

d)        účetní společnosti apod.

2.        Správce je dále v odůvodněných případech a v přiměřeném rozsahu oprávněn předat osobní údaje orgánům veřejné moci, jestliže je to nezbytné pro:

a)        dodržení obecně závazného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti příslušného orgánu;

b)        uplatnění nároku Správce vůči Uživateli; anebo

c)         ochranu před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti Společnosti, Uživatele, dalších zákazníků Správce anebo veřejnost, a to v rozsahu dovoleném obecně závaznými právními předpisy.

3.        Osobní údaje Uživatele nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací mimo Evropskou unii.

Cookies

1.        Internetové stránky Správce (www.loxper.com) mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách.

2.        Třetí strany v souvislosti s cookies zpravidla neukládají osobní údaje Uživatele, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa.

Práva Uživatele jako subjektu údajů

 1. Každý Uživatel má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů správcem následující práva:

 • Právo na informace o zpracování osobních údajů

Uživatel má právo na to být Správcem informován o zpracování jeho osobních údajů, čímž se rozumí zejména informace o účelu zpracování, totožnosti správce, oprávněných zájmech správce, příjemcích osobních údajů apod.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel má právo požadovat potvrzení, zda Správce zpracovává jeho osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace vyplývající z článku 15 GDPR.

 • Právo na opravu

Za podmínek článku 16 GDPR má Uživatel má právo požadovat opravu či doplnění jeho osobních údajů v případě, že Správce zpracovává nesprávné či neúplné údaje. Uživatel má zároveň povinnost bezodkladně oznámit Správci změnu v jeho osobních údajích.

 • Právo na výmaz

Za podmínek článku 17 GDPR má Uživatel právo požadovat výmaz jeho osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování

Za podmínek článku 18 GDPR má Uživatel právo požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost údajů

Je-li zpracování založené na souhlasu Uživatele anebo je prováděné za účelem plnění povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel, a zároveň je zpracování prováděné automatizovanými prostředky, má Uživatel za podmínek článku 20 GDPR právo obdržet jeho osobní údaje, které od něj Správce získal, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to Uživatel požadovat a bude-li to technicky možné, předá Správce osobní údaje Uživatele přímo jinému správci.

 • Právo vznést námitku

Zpracovává-li Správce osobní údaje Uživatele na základě jeho oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, má Uživatel v souladu s článkem 21 právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Uživatel má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu a v takovém případě Správce osobní údaje Uživatele pro tento účel zpracovávat nebude.

 • Právo odvolat souhlas

Uživatel má právo kdykoliv odvolat jeho souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou Správcem na základě daného souhlasu zpracovávány, a to za podmínek článku 7 GDPR.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Automatizované rozhodování je v souladu s článkem 22 GDPR přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Uživatelem a Správcem, pokud je povoleno právem Evropské U nebo členským státem anebo pokud je založeno na výslovném souhlasu Uživatele.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se Uživatel, že Správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, má v souladu s článkem 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 1. Výše uvedená práva může Uživatel vůči Správci prostřednictvím Aplikace, e‑mailové adresy jaroslav@loxper.com, webové adresy www.loxper.com a/nebo poštou na adrese sídla Správce.

 2. Uživatel může svá práva uplatnit také u dozorového úřadu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627 se sídlem Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem 6. června 2020.

bottom of page